Bemutatkozás

A kiemelt projekt átfogó célja a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. A projekt közvetlen céljai közé tartozik a hatósági ellenőrzés rendszerének, folyamatainak fejlesztése, hatékonyságának növelése; az ellenőrzések minőségének, irányultságának és mélységének javítása a munkavédelem és a munkaügy területén; valamint a munkavállalók, a munkáltatók tájékozottságának, tudatosságának növelése.

 A projekt megvalósításának hangsúlyos eleme a társadalom minél szélesebb körének megszólítása, a fi gyelemfelkeltés, a cselekvésre ösztönzés, az állampolgárok biztonságos és egészséges munkavégzéssel és jogszerű munkavállalással kapcsolatos magatartásának változtatása, amelyet egy országos kommunikációs és PR kampány keretében valósít meg. A kampány célcsoportjai között szerepelnek a munkavállalók, a munkaadók, a munkavállalók hozzátartozói, valamint az országos média szereplői is, de a kampány a döntéshozókat, az érdekképviseleteket, szakmai szervezeteket és az önfoglalkoztatókat is szeretné megszólítani.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának (NMH MMI) céljaival összhangban a projekt az előtte álló megvalósítási időszak alatt támogatja a humánerőforrás fejlesztésén keresztül elérhető minőségi javulást, ezért képzési tevékenység keretében komplex feladatként valósul meg az akkreditált tananyagok fejlesztése, egy tudásbázis létrehozását támogató oktatási tevékenység, továbbá egy önfejlesztő képzés megalapozása is.A munkavédelmi és munkaügyi felügyelők képzésének célja, hogy a szükséges ismeretek átadásával támogassa a vonatkozó munkabiztonsági, munka-egészségügyi, valamint munkaügyi előírások ellenőrzésével járó európai szintű gyakorlati feladatok ellátását.

A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések hatékonyságának növelése, a foglalkozási eredetű megbetegedések eredményesebb feltárása, megelőzése érdekében a technikai és információs háttér, valamint a munkaszervezés javítása egyaránt szerepel a projekt céljai között. A technikai feltételek fejlesztése a jelenlegi – alapvetően papíralapú – ellenőrzés megújításával, egy sokkal korszerűbb, a munkaadók technikai adottságaival is lépést tartó rendszer megteremtéséhez nyújt segítséget.

A projekt kiemelt elemei között szerepel a munkavédelmi és munkaügyi adatok hatékonyabb felhasználása érdekében a döntés-előkészítés és elemző kapacitás megerősítése. E tevékenység a komplex nemzetgazdasági elemzéseket szolgáló, elemző módszerek kibővítésével, fejlesztésével a munkavédelmi és munkaügyi helyzet magasabb szintű vizsgálatára és elemzésére ad lehetőséget. A fejlesztés a kormányzatot és a szakmai szerveket támogatja a pontosabb közép és hosszú távú stratégiák meghatározásában, de segítséget nyújthat a szakmai ágazatok vezetői számára is a szükséges stratégiai döntések meghozatalában. Az elemző kapacitások fejlesztése jelentős mértékben hozzájárulhat munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés irányelveinek célirányosabb megállapításához, ezen kívül lehetőség nyílna a munkáltatók kockázatértékelés alapú veszélyességi besorolására is. Az elemző kapacitás megerősítésével a NMH MMI számára számos tevékenység – egyebek között a munkavédelmi és munkaügyi szakmai döntések előkészítésének támogatása, Magyarország munkavédelmi és munkaügyi helyzetének pontosabb feltérképezése, statisztikai számításokkal alátámasztott tendenciák és trendek megállapítása – válik teljesebbé.

A módszertani fejlesztés témakörébe tartozik a munkaképességi index felmérés lebonyolítása, amely a foglalkozás-egészségügy mindennapos használatában a munkaképesség megtartását célzó tevékenység segédeszköze lehet. Segítségével a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok időben kiszűrhetik azokat a munkavállalókat és csoportokat, amelyeknek támogató intézkedésekre van szükségük, és előrejelzik a közeljövőben bekövetkező munkaképtelenséget.

Jelen projekt feladatai közé tartozik egy – a TÁMOP-2.5.3. pályázati felhívás keretében megvalósuló – ingyenes jogsegélyszolgálat tevékenységének koordinálása, az egységes működés fejlesztése és támogatása. Ezen belül a jogsegélyszolgálatok tájékoztatása és tapasztalatcseréje konferenciák szervezésével, a jogsegélyszolgálatot ellátó jogászok képzésének koordinálásával valósul meg, valamint feladatunk egységes iratminta tár létrehozása; a jogsegélyszolgálatok által ellátott esetek nyilvántartása, összesítések, elemzések készítése; a tevékenység és az Alternatív vitarendezési módok népszerűsítése.

A projekt költségvetése 3 718 996 600 Ft
Kedvezményezett Nemzetgazdasági Minisztérium
Megvalósítási időszak 2012. október 1. – 2015. szeptember 30.