Nyomtatás

Folyamatok technikai támogatása

Írta: nmh. Beküldve: Folyamatok technikai támogatása

 – az ellenőrzési tevékenység és a működési folyamatok technikai támogatása  – 

 

A tevékenység általános tartalma 

Az ellenőrzési tevékenység és a működési folyamatok technikai támogatása a legfontosabb lépés a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők hatósági feladatellátásának hatékonyabbá tételében. A technikai fejlesztés megalapozza az elemzői és döntéshozói információszolgáltatást, támogatja a minőségirányítási rendszer bevezetését és működtetését, valamint a felügyelők, kontrollerek, operátorok képzését, a tudásuk naprakészen-tartását. A fejlesztést követően a felügyelői munkát helyszíni adatszolgáltatással és információ-ellenőrzés lehetőségének biztosításával, a központi rendszer távelérésével támogatjuk, csökkentve ezzel a panaszok és vitás esetek számát, illetve növelve az adott létszámmal végezhető munka hatékonyságát és minőségét is.

 

A tevékenység célja 

A fejlesztés célja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők hatósági feladatellátásának hatékonyabbá tétele a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának (NMH MMI) technikai hátterének megerősítésével. Az NMH MMI minőségirányítási rendszerének bevezetését és működtetését is az ebben a projekt elemben megvalósuló technikai fejlesztések alapozhatják meg. 

A fejlesztés célja egy korszerű informatikai rendszer létrehozása, amely hatékonyan támogatja az ellenőrzési folyamatokat, illetve a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők napi munkavégzését. Az informatikai rendszer kialakítása korszerűsítéssel, a meglévő rendszerek egyes elemeinek tovább-vagy átfejlesztésével, új komponensek integrálásával történik.

Az új szakmai rendszernek biztosítja a helyszíni ellenőrzések elektronikus támogatását, ennek megvalósításához az ellenőrzési folyamatok újraszabályozása is megvalósul, valamint új eszközök és műveletek kerülnek beillesztésre a szokásos ellenőrzési metódusokba. 

A technikai fejlesztés fontos eleme a munkaegészségügyi eszközfejlesztés, amelynek keretében az NHM MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztályának műszerparkja kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy a foglalkozási megbetegedések korábban, hatékonyabban, pontosabban azonosíthatóvá váljanak és a munkavállalók egészségének és munkavégző képességének megőrzése javulhasson. 

Azokon a munkahelyeken, ahol a gépjárművezetők munka- és pihenőidejének nyilvántartására kizárólag tachográf berendezés szolgál, ezen tachográfok által nyilvántartott munkaidőt az eljáró munkaügyi felügyelőnek ellenőriznie kell. A tachográf korongok programba való beolvasása a szkenner segítségével történik.

A mobil eszközökkel történő helyszíni ellenőrzés során valamint az elektronikus ügyintézésből keletkező nagy mennyiségű adat (űrlapok adatai, fényképek, videofelvételek, hangfelvételek, jegyzőkönyvek, iratmásolatok, ügyfélkapu) biztonságos tárolása érdekében a kedvezményezett hálózati tároló rendszerének bővítése önálló, nagy sebességű és megfelelő kapacitású hardver eszközökkel valósítható meg.

 

A tevékenység célcsoportjai 

A tevékenység közvetlen célcsoportjai az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága, valamint a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők.

A tevékenység közvetett célcsoportjai a munkavállalók és a munkáltatók.

 

A megvalósítás konkrét elemei 

 • A munkavédelmi és munkaügyi felügyelők napi munkáját és az NMH folyamatait támogató és követő új informatikai alkalmazás bevezetése, tesztelése, oktatása;
 • A felügyelők hatósági feladataik támogatásához speciális mobil eszközök beszerzése;
 • Munkavédelmi felügyelők mobil mérőműszerekkel való ellátása; 
 • Munkabaleseti helyszíneléshez szükséges felszerelés biztosítása; 
 • Munkaügyi felügyelőségek számára tachográf adatai vizsgálatához szükséges eszközök;
 • Informatikai hálózati tárolókapacitás bővítése;
 • Egészségügyi diagnosztikai eszközök beszerzése:

 

  • Munkahelyi légszennyezők és biológiai expozíciós mutatók vizsgálati feltételeinek fejlesztése
  • Klinikai laboratóriumi vizsgálatok feltételeinek fejlesztése
  • Klinikai vizsgálatok feltételeinek fejlesztése
  • Digitális röntgen felvételi rendszer
  • Belgyógyászati – kardiológiai vizsgálatokhoz szükséges eszközök
  • Neurológiai vizsgálatokhoz szükséges eszközök 
  • Szemészet vizsgálatokhoz szükséges eszközök
  • Bőrgyógyászat vizsgálatokhoz szükséges eszközök

 

Eredmények 

A tevékenység keretében az alábbi eszközök kerültek beszerzése a megvalósítási időszakban:

 

 • 1 db plazma tömegspektrometriás rendszer:

 

 

 •  1 db higany meghatározó készülék:

 

 

 

 • 1 db zárt mikrohullámú roncsoló:

 

          

 

 

 • 4 db laboratóriumi hűtő- és fagyasztó szekrény

 

      

 

 •  Mintavételi eszközök kémiai vizsgálatokhoz

 

 

 

 • 1 db klinikai kémiai analizátor, és 5 db univerzális döntőkeverő

 

      

 

 • 1 db Nobreath monitor (a kilégzett nitrogén-monoxid mérésére):

 

 

 

 •  1 db digitális röntgenfelvételi rendszer

 

 

  

 • 1 db ambuláns vérnyomásmérő és EKG monitor; számítógépes 12 csatornás EKG; sürgősségi táska és defibrillátor:

 

   

 

 •  1 db elektromyográf (EMG-ENG):

 

 

 • 2 db szemészeti réslámpa:

 

 

 

 • 1db video dermatoszkóp

 

 

 

 • 152 db digitális távolságmérő és 21 db baleseti helyszínelő készlet

 

 

 

 •  42 db vonalkód olvasó és 21 db tachográf szkenner

 

      

 

 •  21 db multifunkciós és mobil mérőműszer