Nyomtatás

Szakterületi képzések

Írta: nmh. Beküldve: Szakterületi képzések

 – munkavédelmi, munkaügyi és munkaegészségügyi szakterületi képzések  – 

 

A tevékenység általános tartalma:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (a továbbiakban: NMH MMI), valamint kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: Szakigazgatási szervek) kormánytisztviselőinek lépést kell tartaniuk a munka világának folyamatos változásával. A hatékony és eredményes feladatellátáshoz naprakész tudással szükséges rendelkezni az előírások változása, valamint a technológia fejlődése kapcsán megjelenő új ismeretek vonatkozásában. Ezen szakmai ismeretek hatósági szemléletű elsajátítására az oktatási rendszerben nem nyílik lehetőség.

A Munkavédelmi, munkaügyi és munka-egészségügyi szakterületi képzések tevékenység a munkavédelmi és a munkaügyi terület fejlesztését a projekt keretein belül az alábbi projektelemek megvalósításával támogatja:

 • tananyagfejlesztés,
 • akkreditált képzési programok alapján szakmai képzések megvalósítása,
 • a tananyagok széleskörű elérésének biztosítása,
 • személyiség- és készségfejlesztő képzések lebonyolítása,
 • szakirányú továbbképzés fejlesztése és pilotképzés lebonyolítása.  

 

A tevékenység célja:

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai között szerepel – az NMH MMI céljaival összhangban - a szakigazgatási szervek humánerőforrás fejlesztésén keresztül a hatékonyság és az ellenőrzés minőségének növelése, valamint a szolgáltatás jellegű feladatok ellátása során az ügyfélbarát szemlélet hatóságon belüli kiszélesítése.

A tevékenység célcsoportjai:

Közvetlen célcsoportjai:

 • az NMH MMI munkatársai,
 • a szakigazgatási szervek kormánytisztviselői.

A tevékenység közvetett célcsoportja felöleli az egész társadalmat, hiszen az egészséges és biztonságos munkavégzés, valamint a jogszerű foglalkoztatás, akár ha csak közvetve is, de mindenki számára lényeges szempontok a mindennapi életük során. Ennek megfelelően a közvetett célcsoportok közé tartoznak:

 • a munkavállalók (köztük a veszélyeztetett csoportok, alacsony iskolai végzettségű vagy szakképzetlen munkavállalók és az önfoglalkoztatók),
 • a munkáltatók,
 • a nyilvántartott álláskeresők,
 • a munkavállalók hozzátartozói,
 • a munkaerőpiacra jövőben visszatérő vagy belépő munkavállalók,
 • a gimnáziumi és szakközépiskolai végzős hallgatók, felnőttképzésben résztvevők, felsőoktatásban tanulók és a diákmunkában résztvevők.

 

A megvalósítás konkrét elemei:

A tananyagfejlesztés és akkreditált képzési programok alapján szakmai képzések megvalósítása:

A 15 akkreditált képzési programhoz kapcsolódó tananyagok tematikájaként a munkavédelmi és a munkaügyi területet érintően is olyan témakörök kerültek kiválasztásra, amelyek a hatósági tevékenység gyakorlati szempontú fejlesztését támogatják.

A képzési programok alapján 52 alkalom keretében valósítunk meg szakmai képzéseket a közvetlen célcsoport bevonásával.

A tananyagok széleskörű elérésének biztosítása:

A Projekt keretében vállalt egyik indikátor az azon intézmények száma, amelyek a kifejlesztett tananyagokat felhasználják. Ennek megfelelően a tananyagokat összesen 250 intézménynek juttatjuk el.

Személyiség- és készségfejlesztő képzések lebonyolítása:

A személyiség- és készségfejlesztő, továbbá az egyéb személyes kompetenciák fejlesztését célzó képzéseket külső szolgáltató bevonásával valósítjuk meg az NMH MMI, valamint a szakigazgatási szervek kollégáinak részvételével.

Szakirányú továbbképzés fejlesztése és pilotképzés lebonyolítása:

A munkavédelmi szakemberek számára a jelenlegi képzési struktúrában még nem szereplő szakirányú továbbképzés fejlesztését és pilotképzés lebonyolítását valósítjuk meg a későbbiekben. A fejlesztés célja, hogy az ezen a szakon végzett szakemberek specialistára jellemző jártasságot szereznek a – bármely munkáltatónál bekövetkezett – foglalkozási megbetegedésekre és a munkabalesetekre vonatkozóan a kiváltó okok azonosítása, a megelőzési módszerek kialakítása és bevezetése, a vizsgálati, továbbá az értékelési módszerek alkalmazása, fejlesztése, valamint új módszerek kidolgozása területén.

A tevékenység keretében eddig megvalósult eredmények az alábbiak:

 • 10 munkavédelmi és 5 munkaügyi tárgyú képzési program akkreditációja valósult meg,
 • 10 témakörben munkavédelmi, 5 témakörben munkaügyi szakmai tartalmú tananyagot fejlesztése zajlott le.