Nyomtatás

Döntés-előkészítés

Írta: nmh. Beküldve: Döntés-előkészítés

 – elemző kapacitás megerősítése, módszertani fejlesztés  – 

 

A tevékenység általános tartalma:

A „Döntés-előkészítés, elemző kapacitás megerősítése, módszertani fejlesztés”, tevékenység a munkavédelmi és a munkaügyi hatósági ellenőrzés során keletkezett, és az egyéb, a munkaerőpiac helyzetének leírásával kapcsolatba hozható adatok és elemző módszerek kibővítésével, fejlesztésével lehetőséget ad a munkavédelmi és munkaügyi helyzet magasabb szintű vizsgálatára és elemzésére.

A tevékenység célja:

A tevékenység célja, hogy a módszertani fejlesztés által a szakmai ágazatok vezetői számára hatékony támogatást nyújtson a szükséges stratégiai döntések meghozatalához, a kormányzatot és a szakmai irányító szervet támogassa a pontosabb közép és hosszú távú stratégiák megalapozásában, valamint a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés irányelveinek célirányosabb megállapításában. További cél, hogy a módszertani fejlesztés eredményeképpen lehetővé váljon a munkáltatók kockázatértékelés alapú veszélyességi besorolása.  

A tevékenység célcsoportjai:

•a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkatársai, 

•kormányzati szereplők,

•szakmai irányítószervek,

•szakmai ágazatok vezetői,

•társadalmi partnerek (szakszervezetek, munkáltatói szervezetek képviselői, egyéb civil szereplők) köre,

•munkavállalók,

•munkáltatók.

A megvalósítás konkrét elemei: 

A rendelkezésre álló kérdőívek, adatok alapján elindult a munkavédelmi és munkaügyi helyzet vizsgálata és elemzése. Az elemző kapacitás megerősítéséhez a tevékenységen belüli elemzőcsoport munkája mellett külső szakemberek bevonására is sor került az alábbi feladatok támogatására:

•az elemző-statisztikai módszertan kidolgozása, 

•az elemző csoport munkáját támogató elemző szoftver beszerzése, valamint a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések kockázatkezelő módszertanának elkészítése, 

•a munkavédelmi, munkaügyi felügyelői munka folyamatoptimalizálása.

 

Szintén a módszertani fejlesztés keretében zajlik a Munkaképességi Index felmérés lebonyolítása, amely a foglalkozás-egészségügy mindennapos használatában a munkaképesség megtartását célzó tevékenység segédeszköze lehet. Segítségével a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok időben kiszűrhetik azokat a munkavállalókat és csoportokat, amelyeknek támogató intézkedésekre van szükségük, és előrejelzik a közeljövőben bekövetkező munkaképtelenséget. Az eredetileg Finnországban kidolgozott Munkaképességi Index alapja egy olyan rövid, hét kérdésből álló kérdőív, amely gyorsan alkalmazható szűrésre, illetve a munkaképességi állapot nyomon követésére. A kérdésekre adott válaszok előrejelzik, hogy az adott egyén az aktuális munkáját képes lesz-e hosszabb távon is folytatni. A módszertan alkalmazásának előnyei minden szereplő számára:

•a munkavállaló segítséget kaphat munkaképességének fenntartására, 

•a munkáltató növelheti a termelékenységét és meg tudja tartani a nagy munkatapasztalatú dolgozóit, 

•a foglalkozás-egészségügyi szolgálat a napi rutinban is gyorsan és hatékonyan használható eszközt kap, 

•a társadalom is jól jár, mert csökkenhet a rokkantsági teher, ráadásul tevékenyebb és egészségesebb nyugdíjas kor várhat a jobb munkaképességűekre. 

A Munkaképességi Index jó felhasználhatóságát jelzi, hogy eddig több mint 26 nyelvre lefordították, alkalmazzák a mindennapokban és a tudományos életben, valamint rendszeresen tartanak nemzetközi kongresszusokat a témában. 

     

 

2013. május 15-16-án konferencia keretében került sor a „Munkaképességi Index” és a munkaegészségügyi eszközfejlesztés bemutatására. A konferencia elsődleges célcsoportjai közé tartoztak a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkatársai, valamint kiemelten a társadalmi partnerek (szakszervezetek, munkáltatói szervezetek képviselői, egyéb civil szereplők) köre. A kétnapos rendezvény lehetőséget biztosított mindkét célcsoport közvetlen eléréséhez, valamint számukra hasznos, releváns és naprakész információk nyújtásához.

A Munkaképességi Index kérdőív fordítását és hazai viszonyokra történő adaptálását követően a szociometriás háttér kiegészült olyan kérdésekkel, amelyek relevánsak a kérdéskör hazai vonatkozásában. A magyar nyelvű változatot a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya készítette, s jelenleg is ezzel kapcsolatos kutatást és fejlesztést folytat a TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt keretében.