2015.04.14-04.15.- Beszámoló a „Naprakész tudás – Szakmai képzések az ellenőrzések hatékonyságáért” című oktatói konferenciáról

2015. április 14-15-én került megrendezésre a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében a „Naprakész tudás – Szakmai képzések az ellenőrzések hatékonyságáért” című oktatói konferencia, amelynek célja a képzési tevékenység által szervezett szakmai képzések tapasztalatainak összegezése volt.

 

A szakmai képzések előkészítéseként 15 képzési program akkreditációja és az ezek alapjául szolgáló tananyagok fejlesztése valósult meg. 2013 novemberétől 2015 márciusáig  58 szakmai képzési alkalmon vehettek részt a kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi hatósági feladatokat ellátó szakemberei. A képzéseket a munkavédelmi és munkaügyi témában kiemelkedő tudással rendelkező szakemberek tartották.

 

A képzések/képzési programok elsődleges célja az volt, hogy a szükséges ismeretek átadásával támogassa a vonatkozó munkabiztonsági, munkaegészségügyi, munkaügyi előírások ellenőrzésével járó európai szintű gyakorlati feladatok ellátását. A munkavédelmi szakterületi képzések lehetővé tették – a hatósági szakemberek tudásának fejlesztésén keresztül –, hogy csökkenjen a veszélyeztetett munkavállalók és a megbetegedés, sérülés veszélyével járó munkahelyek száma.

A munkaügyi hatósági szakemberek részére szervezett képzések célja a munkaügyi ellenőrzés hatáskörének teljes spektrumát felölelő tudásbővítés volt.

 

A konferencia plenáris előadásain és szakmai szekcióülésein az oktatók, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztályának és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának vezetői, valamint a projekt munkatársai vettek részt. A rendezvény lehetőséget nyújtott arra, hogy áttekintsük a szakmai képzések legfőbb eredményeit, ismertessük, megbeszéljük a képzésekről leszűrhető tapasztalatokat, illetve értékelést készítsünk azokról.

 

A konferencián elhangzott, hogy a hiánypótló, alapvető ismereteket tartalmazó képzéseken a szakmai munkát épp megkezdő hatósági szakemberek, valamint a területen már nagy jártassággal rendelkező kollégák egyaránt részt vettek. Az oktatók felé támasztott elvárások értelmében ugyanakkor a képzés eredményességének kulcsa az ismeretek gyakorlati hasznosíthatóságában rejlett.

 

Összegzésként megállapítható, hogy a résztvevők ismeretei jelentősen bővültek a naprakész, friss információk átadásával, valamint sikerült megteremteni az egységes szemlélet alapjait egy-egy kérdéses eset megvitatásával, nézetek, álláspontok ütköztetésével, a közös gondolkodással. A projekt keretében lebonyolított szakmai képzések mindezek mellett lehetőséget nyújtottak a szakemberek közötti személyes találkozásokra, informális beszélgetésekre is.

 

Az esetleges további képzési alkalmak tervezésénél elhangzott, hogy továbbra is elengedhetetlenül szükséges a hatósági szakemberek képzése. Mivel a 15 képzési program lefedte a munkavédelmi és munkaügy felügyelői munka alapvető tudásigényét, a közeljövőben elsősorban egy-egy törvényi változáshoz köthető speciális képzésre, tudásfenntartásra és tapasztalatcserét célzó szakmai műhelyekre lenne szükség.