Új Iratminta-tár készült el a jogsegélyszolgálatok részére

 

 

 

Projektünk egyik fő célja, hogy a jogsegély-hálózat irodáin elérhető ingyenes jogi tanácsadás minél szélesebb kör számára hatékonyan és egységesen működjön. Egyebek között ezt a célt támogatja a TÁMOP 2.4.8-12 projekt megvalósítói részéről április elején átadott komplex Iratminta-tár, amely az egyes ügytípusokat támogató, iratmintákat tartalmazó adatbázis.

Az iratminták előzetes igényfelmérések alapján, szakemberek közreműködésével jöttek létre. 81 témakörben, összesen 98 darab iratminta készült el, egyes témaköröknél több lehetőség figyelembevételével. Az Iratminta-tár egységes formai, és jogi követelményeknek megfelelő iratmintákat tartalmaz, a munkajog mellett társasági jog, társadalombiztosítás jog, családjog, közigazgatási jog és adójog területein.

A témakörök tükrözik a jogsegélyszolgálatoknál megforduló ügyfelek leggyakoribb igényeit. Ennek megfelelően a dokumentumgyűjtemény tartalamaz munkajogi témakörben a többi között munkaköri leírást, különböző munkaszerződés- és felmondás típusokat, megállapodásokat, munkaerő-kölcsönzési mintát, nyilvántartási dokumentumokat, munkáltatói igazolást.
A társasági jog területén belül szerződésminták, működési engedély iránti kérelem, gépjármű adásvételi szerződés, használati megállapodás, ajándékozási szerződés, fizetési felszólítások, alvállalkozó igénybevételéhez, illetve engedményezéshez kapcsolódó minták készültek el.
A társadalombiztosítás területét tekintve a gyed, tgyás igénybejelentéssel, illetve a gyed/tgyás foglalkoztatói igazolással kapcsolatosan találhatóak információk az Iratminta-tárban.
A családjogi iratminták között apasággal, házasságkötéssel, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos kérelmek, keresetek; tulajdonjoggal összefüggő szerződések, cselekvőképesség korlátozására irányuló keresetek, végrendelet és családi támogatás igényléséhez kapcsolódó iratminták találhatóak.
A közigazgatási joghoz kapcsolódóan igazolási, illetékfizetéssel és birtokbavételi eljárással kapcsolatos kérelmek, bizonyítási indítvány, illetve fellebbezés minták állnak a jogi tanácsadók rendelkezésére.
Az adójog területén útnyilvántartást, selejtezési jegyzőkönyvet, meghatalmazást és adófizetéssel kapcsolatos kérelem sablonokat tartalmaz az Iratminta-tár.

Az iratminták központi egységesítésére azért is volt szükség, mert a jogsegélyszolgálatoknak több jogi területen, számos jogszabályváltozást figyelembe véve kell aktualizálni az ügykezelési gyakorlatukat. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal az Iratminta-tár használatával támogatja, hogy a JOGPONT+ Mini irodák ügyfelei – munkáltatók, munkavállalók és vállalkozók – naprakész, szakszerű és gyors tájékoztatást kapjanak.