tamop248.hu/2

2015.06.17. Hódmezővásárhely

2015.06.17. Hódmezővásárhely

Időpont: 2015. június 17. 10:00

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
            (6800, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

Programterv:

ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ROADSHOW
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ÁLLOMÁS

PROGRAM

37. állomás - Hódmezővásárhely

 
Időpont:   2014. június 17. (szerda)
Kezdés:    10.00 óra
Helyszín:   Polgármesteri Hivatal
              6800, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

 9.30-10.00     Helyszíni regisztráció

10.00-10.20    Prekopa A. Erna, tevékenység koordinátor
                    Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály
                    A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 kiemelt projekt rövid bemutatása

10.25-10.45    Jankovics József, munkaügyi ellenőr
                    Csongrád Megyei Kormányhivatal, Foglalkoztatási Főosztály
                    Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai alapján Csongrád megyében


10.50-11.10    Majláth Mihály, munkavédelmi felügyelő
                    Csongrád Megyei Kormányhivatal, Foglalkoztatási Főosztály
                   
Munkavédelem nap mint nap

                    
11.10 – 12.00  Fogadás, kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere

(A változtatás jogát fenntartjuk!)

Sajtóközlemény:

2015. június 17.

Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT VÉGREHAJTÁSI FŐOSZTÁLY
TÁMOP 2.4.8-12 PROJEKT-VÉGREHAJTÁSI OSZTÁLY

SAJTÓKÖZLEMÉNY       

ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ROADSHOW – LEGYEN FELKÉSZÜLT!

Hazánkban több mint 4 millió munkavállaló és 3 millió munkáltató érintett azokban a kérdésekben, amiket a Nemzetgazdasági Minisztérium TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projektjének keretében megrendezett ingyenes tájékoztató előadáson ismertettek a résztvevőkkel.

Tudta Ön, hogy
•    évente 7 munkanap szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a munkáltatónak?
•    éjszakai munka nem rendelhető el a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig?

Az a tapasztalat, hogy azok a munkavállalók, akik munkavédelmi és munkaügyi ismeretek tekintetében jól informáltak, érdekeiket is hatékonyabban tudják érvényesíteni. A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi és Munkaügyi Roadshowjának ezért az egyik kiemelt célja, hogy a tájékozottság szintjének növelésével szélesedjen a közösségi tudásbázis munkavédelmi és munkaügyi kérdésekben. Az utóbbi években a működő vállalkozásoknak körülbelül 2-3%-át ellenőrizte a hatóság, és az ellenőrzött munkáltatók 4/5-énél tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot, amely a munkavállalók átlagosan 60%-át érintette.


Az országos előadássorozat hódmezővásárhelyi állomásának kiemelt témái voltak a munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás valamint a munkavédelmi előírások a munkahelyeken.

Jankovics József, a Csongrád Megyei Kormányhivatal munkaügyi ellenőre előadásában elmondta, hogy „A munkavédelmi és munkaügyi hatóságként eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít a prevencióra, a munkaerőpiaci szereplőkkel való együttműködésre, ezen szakmai célok jegyében tartanak tájékoztatást munkavédelmi és munkaügyi kérdésekben. A hatósági ellenőrzések célja a jogszerű foglalkoztatás elősegítése, és ennek eszköze elsősorban nem a bírságolás, hanem a megelőzés.”

Majláth Mihály, a Csongrád Megyei Kormányhivatal munkavédelmi felügyelője előadásában kiemelte, hogy „A foglalkoztatás biztonságának elősegítését, előmozdítását nem pusztán hatósági eszközökkel lehet elvégezni, hanem szélesebb körben kell törekedni az együttműködésre, kölcsönös összefogást kezdeményezni a munkáltatókkal és munkavállalókkal. Szakmai hitvallásunk szerint, a modern munkavédelem nem egy meghatározást, definíciót jelent, vagy egy-egy tanulságos esetet, ami megjegyzésre érdemlő. Napjaink munkavédelme egyrészt magában hordozza a jól bevált munkavédelmi gyakorlati megoldásokat, módszereket, másrészt egy új magatartásforma elsajátítását is jelenti, amelyben a biztonsághoz, egészséghez, mint értékéhez fűződő viszonyt alakítunk ki. A munkavédelmi követelmények érvényesüléséhez elengedhetetlen az emberi magatartások, személyi tényezők befolyásolása, a tudatformálás. Ezen a téren igen fontos eszköz a felvilágosítás, tanácsadás és az oktatás. További célunk, hogy a munkavédelemi tudatosságot népszerűsítsük, hatékony lépéseket tegyünk az egészség megóvására, a kockázatok elkerülésére, azok megfelelő kezelésére, a munkavédelemre hangsúlyt helyező társadalmi kultúra megalapozásáért.”

A munkavállalóknak sokkal tudatosabban kell fellépniük érdekeik védelmében, ez azonban csak a kellő szabályozási háttér ismeretében érhető el. Ebből a szempontból a fiatal, munkaerőpiacra belépő munkavállalók és az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók lehetnek a legkiszolgáltatottabb helyzetben. A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” projekt keretében megrendezésre kerülő ingyenes előadások a sajtó képviselői számára is elérhetőek, így a média segítségével a közérdekű információk a lakosság minden részéhez akadálytalanul eljuthatnak.