Jogsegélyszolgálat

 

ORSZÁGOS JOGPONT+ Mini

 

A sikeres JOGPONT+ mellett 2013. június 1-jétől útjára indult a JOGPONT+ Mini is.

Az Európai Unió által támogatott projektek integrált és ingyenes, meghatározott területekre kiterjedő jogi szolgáltatást biztosítanak, amelyek célja, hogy minden állampolgár a tartózkodási helyén, elérhető közelségben igénybe tudjon venni  gyors és szakszerű jogsegélyszolgálatot.

A JOGPONT+ Mini program keretében ingyenes jogi segítségnyújtás érhető el mindenki számára az ország 116 településén.  

A szolgáltatás kiterjed a munkajog, társasági jog, TB, közigazgatási, családjog, magánszemélyeknek nyújtandó adójog területeire.

A JOGPONT irodák gyakorlott jogászainak feladata, hogy az ügyfélfogadási rend szerint  megadott időpontokban, az ügyfeleknek jogi tanácsadást, tájékoztatást biztosítsanak, valamint - meghatározott körben - iratszerkesztést végezzenek, iratmintákat bocsássanak az igénylők rendelkezésre.

A szakemberek nem látnak el jogi képviseletet a projekt keretében.

A JOGPONT+ szolgáltatásai 189 irodában érhetőek el  2012. júliustól. Ezt kiegészítve és fejlesztve a - JOGPONT+ Mini keretében 2013. júniustól az 5-10 ezer főt számláló, településen nyílt 116 iroda, amelyekben az alábbi jogi segítségnyújtások vehetők igénybe:

- személyes tanácsadás alkalmával – az irodáikban előre meghatározott időpontban, gyakorlott ügyvédek állnak az állampolgárok rendelkezésére

- telefonon – vonalas telefonról ingyenesen hívható telefonszámokon

- online jogsegélyszolgálat formájában – rövid regisztrációt követően azonnali válaszadás a működési időben

- e-mailen – a honlapról küldhető elektronikus levél megválaszolása 

- JogÁsz Napok – információs rendezvényeken, helyszínen történő tanácsadás

BŐVEBB INFORMÁCIÓ – A települések jegyzéke, az ügyfélfogadási és működési idő elérhető a http://www.jogpontplusz.hu oldalon. 

A projekt megvalósítói: 

ÁFOSZ-COOP Szövetség, IPOSZ, OKISZ, KISOSZ, Munkástanácsok Országos Szövetsége, LIGA Szakszervezetek, STRATOSZ.A JOGPONT+ Mini hálózat ügyforgalmának elemzése

A JOGPONT+ Mini irodák ügyfélforgalmi adatait Magyarország hét régiójában (Dél- és Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) vizsgáljuk. A havonta összegyűjtött adatokból félévente átfogó elemzést készítünk. Az elemzés a jogsegélyszolgálatok működtetésében közreműködő hat konzorciumi szervezet (MOSZ, OKISZ, LIGA, KISOSZ, IPOSZ, ÁFEOSZ-COOP) általi adatszolgáltatás alapján készült, két régió összevonásával.


Az első elemzés a JOGPONT+ Mini irodák 2013. június 1-jén történt megnyitásától 2013. november 30-ig tartó időszak adatait dolgozza fel, míg a második elemzés a 2013. december 1. és 2014. május 31. közötti időszakról készült. Az adatok feldolgozásával és a félévi elemzések elkészítésével időbeni összehasonlításra is lehetőség adódott.


A régiók közötti különbségeket a különféle vizsgált területek/változók alapján, statisztikai tesztekkel vizsgáltuk (pl. khi-négyzet teszt, asszociációs ábraelemzés). A különbségek jobb észlelhetősége érdekében több esetben összevont változókkal dolgoztunk (pl. gazdasági társaságok és egyéb munkáltatók).


Az elemzés alapját az ügyfelek néhány alapjellemzője mellett (például: az ügyfél neme, visszatérő ügyfélről van-e szó, az ügyfél jogállása, illetve a tanácsadás tárgyának meghatározása) a tanácsadás területe (munkajog, társadalombiztosítási jog, közigazgatási jog), és a nyújtott szolgáltatás összefoglalása képezik.